Taekwondo Olsztyn

 

Taekwondo Olsztyn

Polityka prywatności

POLITYKA  PRYWATNOŚCI TKDOLSZTYN.PL

§1.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 

§2.

Administratorem danych osobowych jest Marcin Chorzelewski prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą START KIDS Marcin Chorzelewski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sikorskiego 19/174, 10 – 088 Olsztyn, NIP: 741-153-80-41. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się pod następujący adres mailowy: chorzelewski@wp.pl.

 

§3.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

§4.

Na naszej stronie internetowej przez formularz kontaktowy zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

Przez formularz zgłoszenia awarii zbieramy następujące dane osobowe:

Przez formularz zgłoszeniowy zbieramy następujące dane osobowe:

Przy dokonywaniu zapisu na zawody Rodzic/opiekun/pełnoletni Użytkownik wypełnia ankietę i podaje dane niezbędne do zaklasyfikowania do zawodów.

Akceptując Regulamin Serwisu Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku własnego oraz dziecka/podopiecznego na potrzeby Klubu.

Ponadto zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, by można było nawiązać komunikację oraz dokonać rejestracji, jednocześnie zakładając Konto Opiekuna i zgłaszając dzieci/podopiecznych.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Użytkownikiem, niemożliwa będzie rejestracja, założenie Konta, korzystanie z pełni funkcjonalności serwisu oraz niemożliwa będzie realizacja usługi.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

§5.

Dane osobowe Klienta, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania) w celu rejestracji równoznacznej z założeniem Konta i zgłoszeniem dziecka/podopiecznego oraz  komunikacji z Tą osobą.

Dane osobowe pozyskane przez START OLSZTYN Marcin Chorzelewski będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi): rejestracja, założenie Konta Opiekuna, zgłoszenie dziecka/podopiecznego, komunikacja z Rodzicem/opiekunem.


Dane osobowe pozyskane przez START OLSZTYN Marcin Chorzelewski będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zgłoszenia awarii, złożenia zapytania przez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://www.tkdolsztyn.pl/ oraz w celu kontaktu zwrotnego polegającego na dostarczaniu informacji np. o naprawionej usterce, o ofercie zajęć na wskazany w formularzu adres e-mail, oraz przetwarzania danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

Uzyskanych od Klienta danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami, np. trenerów, firm hostingowych, firm księgowych,  klubów sportowych, organizatorów zawodów, firmy obsługującej system informatyczny, firm świadczących usługi noclegowe. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.

Dostęp do części danych osobowych takich jak: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, płeć dziecka, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu do opiekuna, adres e-mail do opiekuna, telefon alarmowy, mają trenerzy, którzy posiadają stosowne upoważnienia i na ich podstawie są upoważnieni do ich przetwarzania. Ilość danych jest niezbędna do prowadzenia grup zajęciowych.

Posiadane przez nas dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 

§7.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Klientów nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

§8.

Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Klienci mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać zgodę należy napisać pod podany w niniejszej polityce prywatności adres mailowy.

Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na podany adres mailowy: chorzelewski@wp.pl.

§9.

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą witrynę internetową). Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej w następujących celach:

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.


 

§10.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko strony internetowej https://www.tkdolsztyn.pl/. Administrator Danych wprowadził odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

Zadania szkoleniowe współfinansowane są z budżetu Miasta Olsztyna.


Zgłoś awarię

Strona główna O klubie Zapisy Terminarz Trenerzy Galeria Aktualności Kontakt